Velkommen til SR Service

SR Service jobber med praktisk bistand for advokater, bobestyrere, banker og pantehavere i konkurs- og dødsbo. På disse sidene finner De det vi til en hver tid har til avhending. Vi sender også ut et nyhetsbrev når vi får nye bo slik at eventuelle kjøpere raskt blir informert. Ønsker De å motta dette kan De melde Dem på listen ved å skrive inn Deres epost-adresse i feltet under.