Om SR service

SR-Service ble opprettet i 1999 av Stein Rønning. Som bomedhjelpere gjør vi alt det praktiske arbeide i forbindelse med konkurs og dødsbo. Vi har etterhvert opparbeidet et stort kontaktnett av meglere og oppkjøpere innen mange bransjer.