Våre tjenester

  • Registrering av boets aktiva. Oversendes oppdragsgiver på ønsket format.
  • Alt blir fotografert og lagret digitalt.
  • Gjennomgang av eventuelle gjenstander med salgspant/leasing osv.
  • Sikring av boets lokaliteter som avlåsning, eventuelt bytting av låser.
  • Avlesing av strømmålere.
  • Praktisk kontakt med huseier/utleier om dato og fremdrift for fraflytting/fristillelse av lokaler.
  • Backup av aktuell brukerdata/speiling av PC og server.
  • Sikring, nedpakking, transport og eventuelt lagring av regnskapsmatriale.
  • Salg og realisering av boets aktiva.
  • Ellers all praktisk bistand som er ønsket fra bobestyrer eller oppdragsgiver.